Mojdeh Hassani

Handledare i Målarsnick

Fina Sundqvist

Handledare i Grafik & läder

Stefan Cederth

Handledare på Redaktionen

Henrik Hellberg

Handledare på Redaktionen

Monika Rönnqvist

Handledare i Bild & Form

Caisa Kraner

Handledare i Bild & Form

Kiko Pino

Handledare i Grafik och läder

Jonas Mardell

Handledare i Snicken

Sofia Karlsson

Handledare i Snicken

Jacob Sörensen

Handledare i Målarsnick

Elin Hidmark

Verksamhetsansvarig