Verksamhetsidé

 • På Franstorps Verkstäder prioriterar vi att kunna arbeta i ett lugnt tempo.
 • Det ska finnas tid att fördjupa sig i sitt arbete.
 • Var och en ska få en identitet som en person som kan och som är värd att lyssna på.
 • Alla ska ha möjlighet att utvecklas, att ta ansvar och att känna arbetsglädje.
 • Alla har rätt att bli bemötta med respekt och tagen på allvar samt känna samhörighet.
 • Alla ska ha möjlighet att uttrycka sig och att känna en stolthet över sitt arbete.

Våra kärnvärden

 • Alla människors lika värde.
 • Ömsesidigt lärande och utveckling.
 • Arbetsglädje och kamratskap.
 • Tid att fördjupa sig i ett hantverk utan stress.
 • Vi är en verksamhet som är icke vinstdrivande.